ПРОДУКТИ

ХИДРОЗАДВИЖВАНИЯ

Принцип на действие на хидрозадвижването: Кабината на асансьора, монтирана върху рамка, е окачена директно или чрез полиспаст към хидравличен цилиндър. Цилиндърът се привежда в движение от хидравличен агрегат.

ХИДРАВЛИЧНИ ИНВАЛИДНИ ВЕРТИКАЛНИ ПЛАТФОРМИ

Платформите се проектират в зависимост от обекта, като преходни на 180 или 90 градуса. Монтажът на платформите е модулен и се осъществява лесно и бързо.

ХИДРОЗАДВИЖВАНИЯ

Принцип на действие на хидрозадвижването: Кабината на асансьора, монтирана върху рамка, е окачена директно или чрез полиспаст към хидравличен цилиндър. Цилиндърът се привежда в движение от хидравличен агрегат.

ХИДРАВЛИЧНИ ИНВАЛИДНИ ВЕРТИКАЛНИ ПЛАТФОРМИ

Платформите се проектират в зависимост от обекта, като преходни на 180 или 90 градуса. Монтажът на платформите е модулен и се осъществява лесно и бързо.