Хидравлични инвалидни вертикални платформи

Основни параметри:

  • товароподемност-150кг
  • височина на повдигане до 1500мм
  • скорост на движение -0,1м/с
  • размери на платформата-900х1200мм

Платформите се проектират в зависимост от обекта, като преходни на 180 или 90 градуса.
Платформите са оборудвани със защитни бариери на двата входа. Подът е изработен от рифелова ламарина за стабилно, без хлъзгане, пътуване на придвижващите се лица.
Монтажът на платформите е модулен и се осъществява лесно и бързо.
Изделията отговарят на нормативните изисквания към този вид продукти.