Хидрозадвижвания

Всяко хидрозадвижване е съставено от хидравлична станция (хидравличен агрегат) и хидравличен/и цилиндър.

Всяка хидравлична станция съдържа резервоар (т.1), трифазен електродвигател (т.2), потопяема винтова помпа (т.3), управляващ клапанен блок и заключващ клапан (т.4).

Цилиндрите са комплектувани с парашутен клапан.

Фирмата предлага и подгреватели и охладители на хидравличното масло от хидрозадвижванията, както и уплътнителни елементи за клапанните блокове.

Предлаганите хидрозадвижвания отговарят на изискванията на:

  • БДС ЕN 81-20:2014; БДС ЕN 81-50:2014;
  • Директива 95/16 ЕС; Директива 2006/42/ЕС; Директива2014/33/ЕС

Принцип на действие на хидрозадвижването: Кабината на асансьора,монтирана върху рамка, е окачена директно или чрез полиспаст към хидравличен цилиндър.Цилиндърът се привежда в движение от хидравличен агрегат.

Хидравлични агрегати (хидравлични станции) изградени от:

1. Хидравличен резервоар-производител ХИДРОЛИФТ МК ЕООД. Резервоарите се изпълняват с обем от 30 до 400 литра в зависимост от конкретното задвижване, с вътрешно, устойчиво на въздействието на хидравличното масло, бояджийско покритие.

Резервоарът има гърловина с филтриращ агент, комбинирана с отдушник, през който се налива хидравличното масло, както и нивомер за визуално отчитане нивото на маслото, комбиниран с термометър.

2. Трифазен потопяем електродвигател,производство на ELMO-Италия за станциите с резервоари над 200 литра и трифазен непотопяем,българско производство за станциите с обем 30 и 60 литра. Мощността на двигателя е в зависимост от параметрите на съответното задвижване.

3. Хидравлична винтова потопяема помпа,производство на SETTIMA МECCANICA-Италия. Дебитът на помпата е в зависимост от параметрите на задвижването.

4. Управляващ клапанен блок и заключващ клапан-производител BLAIN HYDRAULICS-Германия Използвани в хидрозадвижванията са клапанни блокове EV100 и KV1P. Блок ЕV100 се използва за пътнически асансьори.Плавното двускоростно движение и спиране на асансьора се гарантира от вградените в блока пропорционални елементи с хидравлично управление. Към блока са присъединени манометър, клапан, предпазващ системата от претоварване, ръчна помпа за аварийно повдигане и ръчен кран за аварийно спускане на кабината. Към блока се монтира изискващият се по ЕN 81 заключващ клапан за предотвратяване на нежелано движение на кабината надолу при възникнала електрическа или механична неизправност в управляващия блок. Блок KV1P се използва при хидрозадвижвания за товарни и инвалидни платформи.

Хидравлични цилиндри, производство на OMARLIFT-Италия

Предлагат се цилиндри с диаметри на плунжера от 60 до 150 mm.
Диаметърът и хода на цилиндрите се определят в зависимост от параметрите на асансьора. Всеки цилиндър е комплектован с парашутен (авариен) клапан, настроен и изпитан от производителя.

Фирмата предлага:

  • подгреватели на хидравлично масло,монтиращи се в резервоарите
  • охладители на хидравлично масло,за вграждане в хидравличната система на задвижването
  • комплекти уплътнителни елементи за клапанните блокове и цилиндрите
  • резервни части за клапани блокове EV100 и KV1P.